Fiziki giriş sistemləri

Fiziki Giriş Sistemləri
Fiziki Giriş Sistemləri

Hər bir ehtiyac üçün fiziki giriş sistemləri

Kabanın yarım- və tamboylu giriş sistemləri üzrə məhsul proqramı, turniketlər və təhlükəsizlik dönər qapıları həmçinin sensorlu yüksək təhlükəsizlik şlüzləri əhatə edir.

Sistemlər, təhlükəsizlik sahələrinə girişi eyniləşdirmə vasitələrinin köməyi ilə effektiv bir şəkildə tənzimləyir və optimal istifadəçi axınını təmin edir.

Məhsul sortimentini müxtəlif konstruksiya, rənq və formada əldə etmək mümkündür. Fiziki giriş sistemlərini müxtəlif sahələrdə, məsələn ofis binaları, sənayə müəssisələri, tədqiqat institutları, informasiya texnoloqiyaları mərkəzləri, banklar, havalimanları (minik talonunun avtomatlaşdırılmış kontrolu məqsədilə), vaqzallar, idman stadionlarında istifadə etmək olar. Elektron üsulla idarə olunan sistemlər hər bir giriş kontrol vasitələrinə uyğundur; ehtiyac olduqda, onlar iş vaxtının qeydiyyatı sistemləri ilə də tamamlana bilər.