İşçi heyətinin idarə edilməsi

İşçi heyətinin idarə edilməsi
İşçi heyətinin idarə edilməsi

Müəssisənin optimal təşkili üçün

Məhsul proqramı, işçi və ziyarətçi məlumatlarının, qapını idarə edən komponentlərin, məsafədən idarəli oxuyucu modulların və biometrik avadanlığının idarəsi üçün nəzərdə tutulan çox funksional giriş terminalları, proqram təminatları və metal məmulatları əhatə edir.

İş vaxtı və istehsalat üzrə məlumatların qeydetmə avadanlığının giriş kontrol sistemlərinə inteqrasiyası müəssisənin təşkilini optimallaşdırır və səmərəliliyini artırır. Kaba, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış sistem inteqrator və proqram təminatı istehsalçıları ilə əməkdaşlıq edir və buna qörə müştərilərinə xüsusui hazırlanmış çözümlər təklif edir.

Ümumi müəssisə vəsaitlərin planlaması sistemləri (SAP, Oracle, Microsoft) üçün standartlaşdırılmış və sertifikatlaşdırılmış kommunikasiya proqram təminatları inkişaf etdirilmişdir.

Kaba´nın işçi heyətinin idarə edilməsi sahəsində çözümlərini, kiçik müəssisələrin yanında qlobal fəaliyyət göstərən şirkətlər qrupları da müvəffəqiyyətlə istifadə edir.