Hotel çözümləri

Hotel çözümləri
Hotel çözümləri

Kaba, hotel kilid sistemləri bazarında giriş kontrol çözümlərinin aparıcı istehsalçısıdır. Şirkət qonaqların komfortunu artıran və istehsalat xərclərini azaldan yüksək keyfiyyətli müasir çözümləri təklif edir. Bizim çoxşaxəli məhsul proqramımız RFİD kilidləri, simsiz onlayn sistemləri, intellektual otaq və ya enerji idarəetməsi üçün gərəkən interfeyslər və mobil smartphone vasitəsilə həyata keçirilən giriş çözümlərini daxil edir. Şirkətdə belə bir iddialı proqramlarda təkraredilməz keyfiyyəti təmin etmək üçün 50-dən çox həvəslə çalışan mühəndis və dizaynerlər bütün məhsulların istehsal olunmasına və təcrübədən keçirilməsinə nəzarət edir.

Bundan əlavə Kaba uyğunlaşdırılmış xidmət razılaşmalar əsasında yüksək keyfiyyətli müştəri xidməti təklif edir. Bu xidmət, quraşdırma, sistem üzrə treyninq və uzun müddətli satış sonrası servisi əhatə edir.