Security Interlocks
Security Interlocks

Elektron formada idarə olunan Orthos şlüz qapıları, yüksək təhlükəsizlik tələblərini yerinə yetirir və binanın həssas sahələrinin optimal şəkildə mühafizəsini təmin edir. Şlüzun təhlükəsizlik səviyyəsi fərdi qaydada icarə olunur, məsələn keçid, istifadəçinin şəxsiyyəti kart oxuyucuları, kodlu klaviatura və ya biometriya sistemləri ilə yoxlanıldıqdan sonra həyata keçirilir. Orthos məhsul ailəsinə, havalimanlarda “hava zonası”ndan “yer zonası”na keçidlərdə quraşdırılan PİL M02 modelli şlüz koridoru da daxildir.

Orthos təhlükəsizlik şlüz qapılarının xüsusiyyətləri

Kontakt döşəmənin və ya tərəzi sisteminin şlüz kabinasının içinə inteqrasiyası səlahiyyətsiz insanın keçməsini çətinləşdirir və ya qarşını alır. Əlavə biometriya eyniləşdirmə sistemlərinin şlüz içində quraşdırılması istifadəçilərin yoxlanılmasına xidmət göstərir və keçiddən sui-istifadəni istisna edir.

Orthos təhlükəsizlik şlüz qapılarının üstünlükləri

 • Vandalizm, oğurluq, silahlı hücüm və ya yanğından mühafizə üçün qapının gücləndirlimiş konstruksiyası
 • Əlavə mühafizə üçün iki zonalı kontakt döşəməsi
 • Əlavə (Yüksək) təhlükəsizliyi təmin etmək üçün çəki məhdudiyyətini və ya faktiki çəkini yoxlayan tərəzinin şlüz keçidinə quraşdırılması
 • Yanğına qarşı qapılar
 • Yüksək estetik tələblərini yerinə yetirmək üçün tam şüşədən hazırlanmış şlüz keçidi

Orthos təhlükəsizlik şlüz qapılarının tətbiq olunduğu sahələr

 • Məlumat mərkəzləri
 • Tədqiqat mərkəzləri
 • Nüvə stansiyaları
 • Banklar və maliyyə institutları
 • Hökümət binalarının, şirkətlərin və ya havalimanların yüksək təhlükəsizlik sahələri
 • Havalimanlarda “hava zonası”ndan “yer zonası”na keçid sahələri