Elektron giriş kontrolu - müstəqil kilid sistemləri

Electronic Access Control - standalone
Electronic Access Control - standalone

Müasir avtonom kilid sistemləri bir anda proqramlaşdırıla bilər. Bununla kilid sistemlərin idarə olunması sadələşir. Yadda saxlanılmış açar və şəxsiyyət vəsiqələrinin məlumatları istənilən zaman rahat silinə və yenidən proqramlaşdırıla bilər. Ustalıqla düşünülmüş giriş hüquqlarının idarə olunması proqramı yüksək dərəcədə çevikliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına şərait yaradır. Bu sistemlərin üst giriş kontrol proqramlarına və ənənəvi mexaniki kilid sistemlərinə inteqrasiyası hər zaman mümkündür.