İnteqrasiya edilmiş giriş kontrol və biometriya sistemləri

Kabanın inteqrasiya edilmiş giriş kontrol və biometriya sistemləri giriş kontrolun yeni qaydada idarə edilməsinə imkan yaradır. Idarə etmə blokuna inteqrasiya olunmuş giriş kontrol proqramı digər kompyuter proqramları və serverlərə ehtiyacın olmamasını təmin edir. Burada söhbət olduqça sadə bir şəkildə quraşdırıla bilən, dərhal istismar üçün hazır olan və internet əsasında işləyən fiziki giriş kontrol sistemindən gedir. .NET əlavə tətbiqi proqramı müxtəlif yerlərdə kamera, video, ziyarətçi girişinin idarəetməsi vs. proqramların inteqrasiyası üçün lazım olan konifiqurasiyanı mümkün edir.

AX.S seriyası