Gege qapı kilidi və furniturası - özünü doğrultmuş dayanıqlı çözüm

Gege qapı furniturası və kilidləri - özünü doğrultmuş dayanıqlı çözüm

Hər bir istifadə sahəsi üçün nəzərdə tutulan Gege qapı kilidi və furniturası öz yüksək istehsalat keyfiyyəti ilə fərqlənir. Müxtəlif müqavimət sinifi üçün test sertifikatları mövcuddur.