Kaba exos - video və siqnalizasiya sistemlərinin inteqrasiyası

Ümumi Məlumat

Access Control - CCTV & alarm integration
Access Control - CCTV & alarm integration

Kaba exos proqramı kimi inkişaf etdirilmiş giriş kontrol sistemi, video və siqnalizasiya komponentlərinin bir araya getirilməsi ilə daha da genişləndirilə bilər. Üç ayrı məlumat platformasının yerinə bir ümumi platformanın istifadəsi, sonuç etibarilə sərmayə xərclərinin azalmasına gətirib çıxarır.

Xüsusiyyətlər

  • Hər bir üç sistem birbirinə uyğunlaşdırılaraq idarə olunur. Bu sistem, problemsiz və davamlı olaraq istifadə oluna bilər.
  • Ayrı ayrı məlumatlar bir proqram çərçivəsində qruplaşır və beləcə nəzarət altında qalır. Bununla, səmərəliliyin və təhlükəsizliyinin dərəcəsi artır.
  • Bir dəfə inteqrasiya olmaqla siqnaliyasiya ilə xəbərdarlıq məlumarları, proqramın statusu və diğər məlumatlar, həm inzibati sisteminizdə həm də Kaba exos Visual İnterface proqramında işlənilir və görünür.
  • Ümumi sisteminizi yeni funksiya və ya modullarla genişləndirmək istədiyiniz halda həmişəki iş mühitiniz deyişmədən qalır.

Tətbiq olunan sahələr

Bu sahədə çoxsayılı dövlət və kommersiya layihələrimiz olmaqla yanaşı təklif etdiyimiz sistem universitet, xəstəxana, nəqliyyat, maliyyə və sənayə sahəsində tətbiq oluna bilər. Əlavə məlumatlar üçün aşağıda göstərilən əlaqə məlumatlar vasitəsilə bizə muraciət edin.