Kaba exos - kimdə hansı açarın olduğunu görün!

Ümumi Məlumat

Access control - Mechanical key management
Access control - Mechanical key management

Yaxşı təşkil olunmuş giriş kontrol sistemi şəbəkəyə birləşmiş (online) və birləşməmiş (standlone) giriş komponentlərindən həmçinin mexaniki kilidlərdən ibarətdir.

Kimin əlində, hansı qapı üçün, hansı giriş vasitənin (elektron kart və ya mexaniki açar) olduğunu bilmək üçün nə etmək lazımdır? Xüsusən böyük təşkilatlarda bu, vacib bir məsələdir.

Kaba exos proqramı, kartlarla yanaşı mexaniki açarları bir sistemdə birləşdirir.

Kilidləmə sistemlərinin idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuş modulun köməyi ilə Siz, məlumatları əldə edəcək və kimin, hansı qapı üçün, hansı açarın və ya kartın aldığına nəzərət edəcəksiniz.

Xüsusiyyətlər

 • Giriş kontrol sisteminizlə bərabər mexaniki açar və kilidləmə silindirləri haqda məlumatların eldə edilməsi mümkündür. Beleləklə, Siz sadəcə qapılara deyil, həm də əməkdaşların kartları, qapıların açarları kimi vasitələrə həmçinin giriş hüquqlarına nəzərət edirsiniz.
 • Bu rahat idarə olunan prosesdir. Mexaniki kilidləmə sistemlərinin bütün vacib məlumatlarını daxil edərək istifadədə vaxta qənaət edin.
 • Çeklər, avtomatik olaraq çap olunur və bir düymənin basması ilə statistika məlumatları verilir
 • Açarların vaxtında təhvil verilmediği halda avtomatik olaraq xəbərdarlıq funksiyası aktivləşir
 • Giriş hüquqlarının online rejimdə ləğv olunduğu halda mexaniki açarları geri almaq məqsədilə təhlükəsizlik işçi heyəti məlumatlandırılır.
 • Məlumatların tam olaraq izlənməsi mümkündür. Siz, hər zaman açarla nə baş verdiğini və ya açar üçün goyulan girovları təsbit edə bilərsiniz.

Tətbiq olunan sahələr

Kaba exos kilidləmə sistemlərini idarə edən modul aşağıdakı sahələrdə istifadə oluna bilər:

 • İstehsalat və emal edilmə müəssisələri
 • Ofis binaları
 • Polis təsisləri
 • Təhsil ocaqları
 • Həbs yerləri
 • Enerji və su təchizatı müəssisələri
 • Telekommunikasiya təsisləri
 • Vaqzallar, dəniz və hava limanları
 • Muzeylər, idman və əğləncə mərkəzləri

Sənədlər