Kaba exos’un iş vaxtının qeydiyyatı modulu ilə səmərəliliyin əldə edilməs

Ümumi Məlumat

Access Control - Time and attendance
Access Control - Time and attendance

Maaş hesablamalardaki səhvlər, işçi sayının çoxalıb azalması və iş vaxtının qeydiyyatının səmərəsiz təşkili böyük xərclərə səbəbə olar bilər. İşçilərinizin işə gecikməsi, icazəsiz nahar fasiləsini uzatması və işdən evə tez getməsi hallarını azaldaraq şirkətinizin səmərəliliyini artırmaq istəyirsəniz mi? Şirkətinizdə iş vaxtını qeyd etmək və vaxt qeydiyyatı anketlərini doldurmaq çox vaxt tələb edir mi? Siğorta üçün xəstəlik və ya gəza səbəbindən işçinin işə gəlməməsini qeyd etmək məcburiyyətindəsiniz mi?

Kaba exos proqramının, istifadəsi olduqça rahat olan iş vaxtının qeydiyyatı modulu belə tələblərin yerinə yetirilməsinə köməklik göstərir. Bu modul, vaxt qeydiyyatını avtomatlaşdırmaq və bununla inzibati xərclərə qənaət etmək üçün şirkətinizin maaş hesablama və vəsaitlərin planlaşdırma sistemi ilə bir başa əlaqədədir. Vaxt qeydiyyatı həm müstəqil bir şəkildə, həm də giriş kontrol sistemi nəzarəti altında istifadə oluna bilər. Sizin, iş vaxtının qeydiyyatı üzrə B-web 9300 müasir terminal seriyasını istifadə etməyə imkanınız var.

Xüsusiyyətlər

 • Kaba exos proqramı, bir başa maaş hesablama sisteminə bağlı olaraq müxtəlif iş modellərinə tətbiq etməyə köməklik göstərir, bununla belə sərbəst, sabit və növbə iş vaxtı idarə olunur və inzibati xərclər əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır.
 • Bu proqram hər bir işçinin iş vaxtını, o cümlədən sərbəst planlaşdırılan iş vaxtını, əlavə iş saatlarını, məzuniyyət vaxtını və bununla bağlı təhlükəsizlik statusunu idarə edir.
 • Proqramın iş vaxtı və davamiyyət üzrə modulu həm fərdi olaraq, həm də giriş kontrol sistemi nəzarəti altında istifadə oluna bilər.
 • Bu modul, qanun, müqavilə və maaş tarif şərtlərinə həmçinin şirkətin proseslərinə uyğunlaşdırıla bilər.
 • Bu modul, şirkətinizin xüsusi proseslərinə uyğun olaraq əlavə xərclər çıxmadan proqramlaşdırılır.
 • Sistem, əməkdaşlarınıza məzuniyyət üçün müraciətlərini bir başa Web Client və ya Smartphone vasitəsilə təqdim etməyə, iş vaxtının qeydiyyatını və bununla əlaqədar olan düzəlişləri məkandan asılı olmayaraq həyata keçirməyə və beləcə xərclərinizə qənaət etməyə imkan yaradır.
 • Bu sistem, iş vaxtına əməl olunmasını təmin edir.

Tətbiq olunan sahələr

The Kaba exos time and attendance module is ideal for accurate recording, monitoring and managing staff punctuality, holidays, sickness, fixed and variable hours, shift rotation, etc. It is extensively used within a wide range of applications including:

 • Manufacturing sector
 • Educational institutions
 • Banks and other financial institutions
 • Healthcare
 • Retail sector
 • Government facilities
 • Police & fire services
 • Airports
 • Utilities
 • Processing plants
 • Stadia and leisure centres
 • Corporate and commercial office buildings
 • Hotels

Kabanın iş vaxtının qeydiyyatı və davamiyyət modulu işçi heyətinin iş vaxtına əməl edib etmədiyini, məzuniyyət vaxtının, xəstə olan vaxtının, sabit iş vaxtının, dəyişən iş vaxtının, növbə işinin vs. düzgün qeydiyyatı, nəzarəti və idarə olunması üçün ideal çözümdür. Bu çözüm, müxztəlif sahələrində istifadə olunur, o cümlədən:

 • İstehsalat müəssisələri
 • Təhsil sahəsi
 • Banklar və başqa maliyyə institutları
 • Səhiyyə sahəsi
 • Perakəndə ticarət
 • Hökümət təşkilatları
 • Polis və yanğın təhlükəsizliyi müəssisəsi
 • Hava limanları
 • Təchizat müəssisələri
 • Emal edilmə müəssisləri
 • Stadion və əyləncə mərkəzləri
 • Böyük şirkətlərin və müəssisələrin ofisləri
 • Hotellər