Oracode tətil mənzilləri

Oracode
Oracode

İnternet şəbəkəsinə bağlı olan açarsız qapı kilidləri, Sizə internet əsasında işlədiləməsi çox sadə və etibarlı olan çözümün köməyi ilə tətil və şirkət mənzillərini məsafədən idarə etməyə imkan yaradır. Siz, kartların proqramlaşdırılması, açarların hazırlanması və ya kilidlərin quraşdırılması ilə əlaqədar ortaya çıxan xərclərə görə bir daha narahat olmamalısınız.

Əmlak inzibatçısı, hər bir mənzil və ya evə açarsız fərdi giriş üçün giriş kodu yaratmaq məqsədilə Oracode proqramını öz əmlak idarəetməsi sisteminə inteqre edə bilər. Bu, qonaqların komfort dərəcəsini artırır və onların ənənəvi qeydə alınmasında istehsalat xərclərini azaldır.