İş vaxtının qeydiyyatı

B-web 93 00 with biometric reader - Terminal for Time and Attendance
B-web 93 00 with biometric reader - Terminal for Time and Attendance

İş vaxtının B-web terminal seriyası ilə elektron üsulla qeyd olunması

Maaş hesablamalardaki səhvlər, işçi sayının çoxalıb azalması və iş vaxtının qeydiyyatının səmərəsiz təşkili böyük xərclərə səbəbə olar bilər. İşçilərinizin işə gecikməsi, icazəsiz nahar fasiləsini uzatması və işdən evə tez getməsi hallarını azaldaraq şirkətinizin səmərəliliyini artırmaq istəyirsəniz mi? Şirkətinizdə iş vaxtını qeyd etmək və vaxt qeydiyyatı anketlərini doldurmaq çox vaxt tələb edir mi? Siğorta üçün xəstəlik və ya gəza səbəbindən işçinin işə gəlməməsini qeyd etmək məcburiyyətindəsiniz mi?

Elektron üsulla iş vaxtının qeydiyyatı, bu cür məsələləri vaxt məlumatların rahat bir şəkildə qeydə alınması ilə həll edir. Xoş və dəbli görünüşü olan B-web 93 00 terminalları çox asan quraşdırılır və işlədilir. Onları, tələblərinizə görə tam olaraq uyğunlaşdırmaq və funksiyalarını genişləndirmək mümkündür. Terminallar, B-COMM kommunikasiya proqram təminatı vasitəsilə müxtəlif proqramlara birləşdirilə bilər. Bu iş vaxtının qeydiyyatı və giriş kontrol proqramlarını Kaba partnyor şirkətlərində əldə edə bilərsiniz. Alternativ olaraq terminallar bir başa müəssisə vəsaitlərin planlaması sisteminə inteqrasiya oluna bilər.